dodori đọc online Archive

Dodori – Tập 4 ( Tập cuối )

“Trung ương” sẽ không tìm được con súc sinh đó … vì ngươi sẽ phải biến mất” là lời tựa cuối cùng của Dodori, bộ truyện tranh giả tưởng gồm 4 tập đã được đăng tải tại Tuoitrenangdong.NET Comic.

Dodori – Tập 3

Lời tựa cho Dodori tập 3 “Ta sẽ cho ngươi thấy rằng … Loài côn trùng dù không thể gieo giống nhưng cũng rất mạnh. Ta không phải là một loài côn trùng vô dụng”