Larva 2013 Season 2 Ep 13

Khi “Ấu trùng Vàng” tìm ra cách điều khiển chú chó bằng cách huýt sáo thì sự ghên tị của “Ấu trùng Đỏ” bắt đầu … gây nên thảm họa. Và dòng “mồ hôi nách” của Bọ Hung lại càng khủng khiếp và bá đạo hơn nữa …


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *