Larva 2013 Season 2 Ep 12 – Hello Violet & Yellow’s Diet


Trong tập 12 của phần 2 Lavar, một trong những nhân vật “bá đạo” nhấ từ trước tới giờ xuất hiện, đó là “Violet”.


Bạn có thể xem tiếp Larva 2013 Season 2 Ep 13 được cập nhật sớm nhất tại Tổng hợp Larva Season 2

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *