Có ai nhìn kịp tay anh ta không ?


Người nghệ sĩ với một đôi tay “thần tốc” làm khán già há hốc mồm vì kinh ngạc. Trong số các bạn, ai nhìn thấy kịp tay của anh ta nào ???

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *