Thuật sĩ đa tình – Tập 7

Tập 7 của Thuật Sĩ đa tình cuối cùng cũng ra mắt. Nyx Vạn Hoa Kính là kẻ đã cải trang thành nhân vật Henz. Mục tiêu của các đạo sĩ là chiếc bình tai ách hiện đang trong tay của Linh Linh. Và với sự xuất hiện không ngờ tới của Thúc Phong đạo sĩ, Linh Linh liệu có bảo vệ được chiếc bình …

Link đọc online Thuật sĩ đa tình Tập 7
Trọn bộ tổng hợp Thuật sĩ đa tình của tác giả

Theo Huyen Tuyet Nu – Hương Trần – Phong Nhi

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *