Pacman Mario Stop motion – Quá công phu

Ngoài việc áp dụng vài thủ thuật mới, tác giả còn cho biết công sức mà mình đầu tư vào video là 96 ngày cùng gần 6000 bức ảnh. 2 nhân vật Pacman Mario sẽ lần lượt xuất hiện trong video clip thú vị này…


Post-it Note Arcade của thành viên Michael Birken (Youtube)

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *