Ptolemy Elrington và những chế tác đáng kinh ngạc

Trong mắt người khác thì chúng chỉ là các linh kiện cũ kỹ và vô dụng từ bánh xe hơi nhưng với nghệ nhân Ptolemy Elrington thì đây chính là các nguyên liệu tuyệt vời. Và ông đã dành ra 12 năm để tìm tòi, tái chế chúng thành những tác phẩm nghệ thuật đáng kinh ngạc.

hubcapcreatures.com | Facebook (h/t: mymodernmet)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *