Khi các siêu anh hùng … thừa cân

Sẽ thế nào nếu các siêu anh hùng mà chúng ta từng hâm mộ, không còn giữ được “form chuẩn” nữa ?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *