Những siêu anh hùng ngoài đời thật

Bạn đã từng xem vô số phim về các siêu anh hùng với những năng lực phi thường và khó tin. Và tất nhiên, đó hầu hết chỉ tồn tại trên phim ảnh. Còn ở ngoài đời thật, đây mới chính là các siêu anh hùng thực sự.

Bạn không cần phải có khả năng bay lượn như chim, chạy nhanh hơn tốc độ ánh sáng hay có sức khỏe phi thường thì mới có thể trở thành siêu anh hùng đâu …

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *