Tân Bao Thanh Thiên – Tập 14

Mối tình của Triển Chiêu và Thu Nguyệt cũng đã tới giai đoạn nồng nàn khi mà chính Bạch Ngọc Đường đã nhường cô gái mình yêu nhất cho Triển Chiêu một cách tâm phục khẩu phục không những về tài năng của như tình cảm của chàng. Tân Bao Thanh thiên tập 14 đã cập nhật và tất nhiên tập 15 cũng sẽ sớm được ra mắt với đông đảo bà con.

Link đọc Tân Bao Thanh Thiên tập 14
Link đọc tổng hợp Tân Bao Thanh Thiên

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *