Những tác phẩm điêu khắc từ sách độc đáo của Brian Dettmer

Brian Dettmer, một nghệ sĩ điêu khắc sống tại New York đã sử dụng những công cụ của mình để biến những quyển sách thành những tác phẩm nghệ thuật cực kỳ độc đáo và sáng tạo. Với cảm hứng cổ điển của mình, Dettmer thường sử dụng nguyên liệu sáng tác là những loại sách bách khoa, từ điển hay văn học và cùng với các công cụ điêu khắc, phẫu thuật đơn giản, ông đã tạo ra những kiệt tác mà mọi người phải thán phục khi chiêm ngưỡng.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *