50 bức ảnh tuyệt đẹp về cuộc sống quanh ta

Sau đây là 50 bức ảnh tuyệt đẹp về các chủ đề như thiên nhiên, động vật và kiến trúc.


Tác giả : Wil Mijer

————


Tác giả : Richard Peters

————


Tác giả : Ondrej Pakan

————


Trích từ : National Geographic

————


Trích từ : Photo District News

————


Tác giả : John Matzick

————


Tác giả : Kolbjørn Pedersen

————


Tác giả : Steve Kazlowski

————


Tác giả : tustelico

————


Tác giả : Wil Mijer

————


Tác giả : Adam Bender

————


Tác giả : Alex Noriega

————


Tác giả : Anna Henly

————


Tác giả : Art of HDR

————


Tác giả : Bjorn Olesen

————


Tác giả : Boim Wahyudi

————


Tác giả : Christian Vizl

————


Tác giả : Daniel Cadieux

————


Trích từ : Huffington Post

————


Tác giả : Christos Kaouranis

————


Tác giả : Jacky Parker

————


Tác giả : Jan Geerk

————


Tác giả : Einar Runar Sigurdsson

————


Tác giả : hateom

————


Tác giả : John Wiseman

————


Tác giả : Luis Tamarit

————


Tác giả : Luke Popwell

————


Tác giả : Maciej Grzegorzek

————


Tác giả : Maciej Makowski

————


Tác giả : Michael Shainblum

————


Tác giả : Mustafa Ozturk

————


Tác giả : Nadav Bagim

————


Tác giả : Nicolai BoÌ�nig

————


Tác giả : Petar Sabol

————


Tác giả : Peter Delaney

————


Tác giả : RobVan Thienen

————


Tác giả : Roeselien Raimond

————


Tác giả : Sergey Gorshkov

————


Tác giả : АлександрНовосельцев

————


Tác giả : Anurag Kumar

————


Tác giả : Mike Wells

————


Tác giả : Ilya Pitalev

————


Tác giả : Ng Chai Hock

————


Trích từ : National Geographic

————


Tác giả : Eddy Bickhuis

————


Tác giả : Lionel Hummel

————


Tác giả : Michel

————


Tác giả : Remy Frints

————


Tác giả : Robert Gifford

————


Tác giả : Waheed Akhtar

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *