(Cảm hứng) Điều kỳ diệu từ bàn tay một nghệ nhân gốm sứ

Từ khối đất sét vô tri, qua bàn tay của người nghệ nhân này sẽ cho bạn thấy thế nào là nghệ thuật. Hãy cuốn chuột xuống cho tới cuối bài, mắt bạn sẽ càng ngày mở càng to ra  vì thán phục cho xem.

Hình dáng đơn giản ban đầu

Tạo hình …

Bắt đầu lên chi tiết từ phần đuôi rồng

Thêm phần trên

Và đây là tác phẩm cuối cùng

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *