Ngôi sao chính nghĩa – Tập 4

Dainaku bỗng dưng chạy ra bảo vệ cho Izuka. Điều này khiến mọi người cảm thấy con người của cậu ấy không đến nỗi tệ. Thật ra Dainaku muốn làm lành với những người bạn cũ. Chỉ là chưa có cơ hội thích hợp đành một mình chịu đựng đau khổ như thế.

Mời đọc giả tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện Ngôi sao chính nghĩa do nhóm Tuoitrenangdong.NET Comic thực hiện.

Link đọc online Ngôi sao chính nghĩa – Tập 4
Trọn bộ Ngôi sao chính nghĩa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *