Những tác phẩm minh họa vui nhộn của Javier Pérez

Hôm nay chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng qua các tác phẩm minh họa vui nhộn của Javier Pérez, một giám đốc nghệ thuật nổi tiếng. Ông đã sắp xếp các đồ vật hànng ngày cùng những nét vẽ để tạo ra bức minh họa đơn giản và sáng tạo.

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (2)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (3)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (4)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (5)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (6)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (7)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (8)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (9)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (10)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (11)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (12)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (13)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (14)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (15)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (16)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (17)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (18)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (19)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (20)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (21)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (22)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (23)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (24)

 

Whimsical Illustrations of Everyday Objects by Javier Perez (25)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *