Những quảng cáo sáng tạo nhất cho mùa Halloween 2013

Halloween – Mùa lễ hội ma năm nay vẫn sẽ sôi động như mọi khi với nhiều hoạt động trên toàn thế giới. Và chính các nhà quảng cáo cũng tung ra những tác phẩm sáng tạo của mình nhân dịp lễ hội này.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *