Công chúa chiến quốc – Tập 6

Kasane đã thấy lại được chùm ánh sáng xanh – thứ đã đưa cô bé về thời chiến quốc lúc trước. Tuy nhiên, Kasane chỉ có thể nhìn thấy 2 em mình mà không thể bước qua để trở về thời hiện đại được.

Mời các bạn đọc tiếp tập 6 của bộ truyện “Công chúa chiến quốc” hay được tải bản lại với tên “Chiến quốc” do nhóm Tuoitrenangdong.NET Comi cập nhật.

Link đọc online Công chúa chiến quốc – Tập 6

Trọn bộ Công chúa chiến quốc

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *