Ngôi sao chính nghĩa – Tập 2

Dainaku Naoji – Mọi quyền lực trong trường đều do người này nắm giữ. Con trai của hiệu trưởng trường trung học Aidane, người thống trị lớp chuyên của trung học Aidane…”

Mời các bạn theo dõi tiếp tập 2 của Ngôi sao chính nghĩa do nhóm Tuoitrenangdongdong.NET Comic thực hiện.

Link đọc online Ngôi sao chính nghĩa – Tập 2
Trọn bộ Ngôi sao chính nghĩa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *