20 font Graffiti miễn phí

2013-08-13_111014

Đây là bộ sưu tập gồm 20 Font Graffiti rất đẹp và hoàn toàn miễn phí. Tiếc là hầu hết các font này đều không hỗ trợ Unicode nên bạn sẽ không thể gõ dấu trong tiếng Việt. Tuy nhiên, đây cũng không phải là vấn đề lớn khi tất cả ta có thể dễ dàng “vẽ” lại các dấu nếu cần thiết.

Brock Vandalo

Street Soul

Urban Slick

Fatboy Slim

Eastside Motel

Graffiti

The Battle Continuez

Slammer tag

Brave

Krylon Gothic

Nobody Loves Me

Rad Zad

InK’s ol’ Bitch

STHLM Graffiti

MouseGrafitty

Pleiades

ReskaGraf

GRAFFPITY

Gladiator Gruel

5 cent

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *