Những bức ảnh mèo cực kỳ dễ thương

Oh Cat! Lovely Cat

Mèo là loài động vật thân thiện và được con người thuần hóa cách đây ít nhất là 9.500 năm. Chúng là những con vật nuôi cực kỳ đáng yêu và cũng chính là cảm hứng sáng tác cho các nhiếp ảnh gia với các tác phẩm tuyệt đẹp.

1. Được chụp bởi Ben Torode
Oh Cat! Lovely Cat

2. Được chụp bởi Ginare P.
Oh Cat! Lovely Cat

3. Được chụp bởi Anita Meezen
Oh Cat! Lovely Cat

4. Được chụp bởi walexis
Oh Cat! Lovely Cat

5. Được chụp bởi Nikolay Sotskov
Oh Cat! Lovely Cat

6. Được chụp bởi Ben Torode
Oh Cat! Lovely Cat

7. Được chụp bởi Ben Torode
Oh Cat! Lovely Cat

8. Được chụp bởi Seiji Mamiya
Oh Cat! Lovely Cat

9. Được chụp bởi Kestas Balciunas
Oh Cat! Lovely Cat

10. Được chụp bởi Tragedienne
Oh Cat! Lovely Cat

11. Được chụp bởi Viktoria Haack
Oh Cat! Lovely Cat

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *