Pháp sư tơ hồng – Tập 8

Nếu bảo tôi khoanh tay đứng nhìn thầy Osho… đứng nhìn người tôi yêu nhất chết đi, mới là người lớn. Vậy thì, suốt đời này tôi không bao giờ muốn trở thành người lớn.

Link đọc online Pháp sư tơ hồng – Tập 8
Trọn bộ Pháp sư tơ hồng

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *