Những ứng dụng tốt nhất cho iPad

Sau đây là các ứng dụng được người dùng đánh giá là tốt nhất dành cho iPad 1,2,3,4 trong năm. Chúng tôi xếp các ứng dụng theo các nhóm tác dụng để các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn sử dụng phù hợp với nhu cầu của mình.

Ứng dụng iPad tốt nhất cho việc đọc sách, tài liệu

Top 100 best iPad apps 2012App name: Kindle
Nhà phát triển : Amazon
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012App name: iBooks
Nhà phát triển : Apple
Giá : Free
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Me Books
Nhà phát triển : Me Books
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Book Creator for iPad
Nhà phát triển : Red Jumper Studio
Giá : £2.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Little Fox Music Box
Nhà phát triển : Shape Minds and Moving Images
Giá : £1.99
Link: Link download ứng dụng


Ứng dụng iPad tốt nhất cho việc kinh doanh

Top 100 best iPad apps 2012

App name: OmniPlan
Nhà phát triển : The Omni Group
Giá : £34.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: OfficeTime
Nhà phát triển : OfficeTime Software
Giá : £5.49
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: LogMeIn
Nhà phát triển : LogMeIn Inc
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Adobe Reader
Nhà phát triển : Adobe Systems, Inc
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Quickoffice Pro HD
Nhà phát triển : Quickoffice Inc
Giá : £6.99
Link: Link download ứng dụng


Ứng dụng iPad cho giáo dục

Top 100 best iPad apps 2012

App name: Learnist
Nhà phát triển : Grockit
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: iTunes U
Nhà phát triển : Apple
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Move the Turtle. Programming for kids
Nhà phát triển : Next is Great
Giá : £1.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Little Digits
Nhà phát triển : Cowly Owl Ltd
Giá : £1.49
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: DK The Human Body App
Nhà phát triển : Dorling Kindersley Ltd
Giá : £4.99
Link: Link download ứng dụng


Ứng dụng iPad cho giải trí

Top 100 best iPad apps 2012

App name: Netflix
Nhà phát triển : Netflix Inc
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Lovefilm Player for iPad
Nhà phát triển : Lovefilm
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Sky Go
Nhà phát triển : BSkyB
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: BBC iPlayer
Nhà phát triển : Media Application Technologies Ltd
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: zeebox
Nhà phát triển : zeebox
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: TVCatchup Live TV
Nhà phát triển : GZero Ltd
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Ứng dụng iPad cho lĩnh vực tài chính kế toán

Top 100 best iPad apps 2012

App name: Account Tracker
Nhà phát triển : Graham Haley
Giá : £1.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Meter Readings
Nhà phát triển : Graham Haley
Giá : £1.99
Link: Link download ứng dụng


Ứng dụng iPad tốt nhất cho thực phẩm và thức uống

Top 100 best iPad apps 2012

App name: Jamie’s Recipes
Nhà phát triển : Zolmo
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Cooking Planit HD
Nhà phát triển : Caelo Media LLC
Giá : £2.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Basil Smart Recipe Manager
Nhà phát triển : Kyle Baxter
Giá : £1.49
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: BBC Good Food
Nhà phát triển : BBC Worldwide Ltd
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: toptable for iPad
Nhà phát triển : OpenTable Inc
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Những game hay nhất trên iPad

Top 100 best iPad apps 2012

App name: Hero Academy
Nhà phát triển : Robot Entertainment
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Bastion
Nhà phát triển : Supergiant Games LLC and Warner Bros
Giá : £2.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Splice: Tree of Life
Nhà phát triển : Cipher Prime Studios
Giá : £2.49
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Need for Speed: Most Wanted
Nhà phát triển : Electronic Arts Inc
Giá : £2.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Jetpack Joyride
Nhà phát triển : Halfbrick
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Letterpress
Nhà phát triển : Atebits
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Ứng dụng iPad dành cho sức khỏe và luyệt tập thể thao

Top 100 best iPad apps 2012

App name: runtastic PushUps PRO
Nhà phát triển : runtastic
Giá : 69p
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: iCircuit Training
Nhà phát triển : Matt Burnett
Giá : 69p
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Calorie Counter & Diet Tracker
Nhà phát triển : MyFitnessPal LLC
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Ứng dụng phụ đời sống hằng ngày

Top 100 best iPad apps 2012

App name: Amazon Windowshop
Nhà phát triển : Amazon.com Inc
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Louvre HD
Nhà phát triển : Evolution Apps
Giá : 69p
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Day One Journal
Nhà phát triển : Bloom Built LLC
Giá : £2.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: eBay for iPad
Nhà phát triển : eBay Inc
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Cards
Nhà phát triển : Apple
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Ứng dụng iPad dành cho Y tế

Top 100 best iPad apps 2012

App name: Gray’s Anatomy Premium for iPad
Nhà phát triển : Archibald Industries
Giá : £1.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Muscle & Bone Anatomy 3D
Nhà phát triển : Real Bodywork
Giá : £4.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Patient.co.uk
Nhà phát triển : EGTON
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Ứng dụng dành cho Âm nhạc

Top 100 best iPad apps 2012

App name: GarageBand
Nhà phát triển : Apple
Giá : £2.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Rdio
Nhà phát triển : Rdio
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: djay
Nhà phát triển : algoriddim
Giá : £13.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: DM1 – The Drum Machine
Nhà phát triển : Fingerlab
Giá : £4.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Equalizer Pro
Nhà phát triển : Chun-Koo Park
Giá : £1.99
Link: Link download ứng dụng


Các ứng dụng iPad về bản đồ và địa điểm

Top 100 best iPad apps 2012

App name: TomTom UK & Ireland
Nhà phát triển : TomTom
Giá : £39.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Waze social GPS traffic & gas
Nhà phát triển : Waze Inc
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: AA Parking
Nhà phát triển : Parkopedia Ltd
Giá : £1.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: CamerAlert
Nhà phát triển : PocketGPSWorld.com Ltd
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: AA Time Machine
Nhà phát triển : The Automobile Association Limited
Giá : £1.99
Link: Link download ứng dụng


Ứng dụng iPad để theo dõi tin tức

Top 100 best iPad apps 2012

App name: Instapaper
Nhà phát triển : Marco Arment
Giá : £2.49
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Reeder for iPad
Nhà phát triển : Silvio Rizzi
Giá : £2.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Flipboard: Your Social News Magazine
Nhà phát triển : Flipboard Inc
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: BBC News
Nhà phát triển : Media Applications Technologies Limited
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: The Early Edition 2
Nhà phát triển : Glasshouse Apps Pty Ltd
Giá : £2.99
Link: Link download ứng dụng


Ứng dụng iPad về Video và hình ảnh

Top 100 best iPad apps 2012

App name: Camera+ for iPad
Nhà phát triển : tap tap tap
Giá : £1.49
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: iPhoto
Nhà phát triển : Apple
Giá : £2.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Adobe Photoshop Touch
Nhà phát triển : Adobe Systems Inc
Giá : £6.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: iMovie
Nhà phát triển : Apple
Giá : £2.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Luminance
Nhà phát triển : Subsplash Inc
Giá : 69p
Link: Link download ứng dụng


Ứng dụng iPad về sản phẩm

Top 100 best iPad apps 2012

App name: Pages
Nhà phát triển : Apple
Giá : £6.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Keynote
Nhà phát triển : Apple
Giá : £6.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Byword
Nhà phát triển : Metaclassy, Lda
Giá : £1.99
Link: Link download ứng dụng

 


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Things for iPad
Nhà phát triển : Cultured Code
Giá : £13.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Evernote
Nhà phát triển : Evernote
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Agenda Calendar
Nhà phát triển : savvy apps
Giá : 69p
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Dropbox
Nhà phát triển : Dropbox
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Due – super fast reminder
Nhà phát triển : Phocus LLP
Giá : £2.99
Link: Link download ứng dụng


Ứng dụng iPad dành cho việc nghiên cứu

Top 100 best iPad apps 2012

App name: Leonardo da Vinci: Anatomy
Nhà phát triển : Touch Press LLP
Giá : £9.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Pyramids 3D
Nhà phát triển : Touch Press LLP
Giá : £9.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Atlas by Collins
Nhà phát triển : Harper Collins Publishers Limited
Giá : £4.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Brian Cox’s Wonders of the Universe
Nhà phát triển : Harper Collins Publishers Limited
Giá : £3.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Star Walk for iPad
Nhà phát triển : Vito Technology Inc
Giá : £1.99
Link: Link download ứng dụng


Ứng dụng iPad cho mạng xã hội

Top 100 best iPad apps 2012

App name: Tweetbot for Twitter (iPad edition)
Nhà phát triển : Tapbots
Giá : £1.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Blogsy
Nhà phát triển : Fomola
Giá : £2.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Find my Friends
Nhà phát triển : Apple
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: MyPad+ for Facebook, Instagram & Twitter
Nhà phát triển : Loytr Inc
Giá : £1.49
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Skype for iPad
Nhà phát triển : Skype
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Ứng dụng iPad cho các kênh thể thao

Top 100 best iPad apps 2012

App name: MLB.com At Bat
Nhà phát triển : MLB Advanced Media
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Coach’s Eye
Nhà phát triển : TechSmith Corporation
Giá : £2.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: CoachNote
Nhà phát triển : EXLUNCH
Giá : £1.49
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Sky Sports for iPad
Nhà phát triển : BSkyB
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: My Football Pro HD
Nhà phát triển : Supportware
Giá : £1.49
Link: Link download ứng dụng


Dành cho Du lịch

Top 100 best iPad apps 2012

App name: Google Earth
Nhà phát triển : Google Inc
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: TripAdvisor
Nhà phát triển : TripAdviser
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: National Parks by National Geographic
Nhà phát triển : National Geographic Society
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Tube Map Pro
Nhà phát triển : mxData Ltd
Giá : £1.49
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Live Street View
Nhà phát triển : Tim Broddin
Giá : 69p
Link: Link download ứng dụng


Tiện ích iPad

Top 100 best iPad apps 2012

App name: Find my iPhone
Nhà phát triển : Apple
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Chrome
Nhà phát triển : Google, Inc
Giá : Miễn phí
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: 1Password Pro
Nhà phát triển : AgileBits Inc
Giá : £6.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Air Display
Nhà phát triển : Avatron Software
Giá : £6.99
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Air Video
Nhà phát triển : InMethod sro
Giá : £1.99
Link: Link download ứng dụng


Thời tiết

Top 100 best iPad apps 2012

App name: Magical Weather
Nhà phát triển : Sophia Teutschler
Giá : £1.49
Link: Link download ứng dụng


Top 100 best iPad apps 2012

App name: Phases of the Moon
Nhà phát triển : Fraser Cain
Giá : 69p
Link: Link download ứng dụng

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *