Tử Bất Ngữ – Tập 2

Bên trên sông chảy Hoàng Tuyền
Dưới cầu xanh ngắt khói vương Sâu tằm
Nửa là ánh sáng mịt mùng
Nửa là ảnh ảo âm cung vô hình

Link đọc online Tử Bất Ngữ – Tập 2
Tử Bất Ngữ trọn bộ của Hạ Đạt

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *