Dodori – Tập 3

Lời tựa cho Dodori tập 3 “Ta sẽ cho ngươi thấy rằng … Loài côn trùng dù không thể gieo giống nhưng cũng rất mạnh. Ta không phải là một loài côn trùng vô dụng”

Link đọc online Dodori tập 3 Tiếng Việt
Link tổng hợp trọn bộ Dodori

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *