Larva 2013 Season 2 – Ep 14 : Electric Fan & Nanta

Ở phần 2 tập 14 của Larva lần này sẽ chứng kiến “sức mạnh” của một chiếc quạt máy. Tiếp theo là phút giây “cao hứng” của dàn hợp sướng có một không hai.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *